ชุมชนนักอ่าน

และอีก 2 คน

ATOMIC HABITS

ผู้แต่ง: JAMES CLEAR
จำนวนหน้า: 0328

เคล็ดไม่ลับจับทางโลจิสติกส์

ผู้แต่ง: รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์
จำนวนหน้า: 141

รู้จักระบบการผลิตแบบลีน

ผู้แต่ง: นิพนธ์ บัวแก้ว
จำนวนหน้า: 0109

เปลี่ยนลูกน้องให้เปี่ยมแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง: สินี แสงเดือนฉาย
จำนวนหน้า: 192

กลยุทธ์การคิดแบบ CEO

ผู้แต่ง: บุญเกียรติ โชควัฒนา
จำนวนหน้า: 211

Visual Control

ผู้แต่ง: กฤชชัย อนรรฆมณี / เชษฐพงษ์ สินธารา
จำนวนหน้า: 104

เกมรักพาตัว

ผู้แต่ง: Higashino Keigo
จำนวนหน้า: 252

รักข้างเดียว

ผู้แต่ง: เคโงะ
จำนวนหน้า: 454

แมงกะพรุนไม่เป็นน้ำแข็ง

ผู้แต่ง: Yuto Ichikawa
จำนวนหน้า: 324