Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
books

No กองดองคืออะไร ?

No กองดอง คือ แพลทฟอร์มสร้างสรรค์นักอ่าน เกิดขึ้นโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพือกระตุ้นการอ่านของแต่ละคนให้มีชีวิตชีวาขึ้นด้วยการสร้างแรงจูงใจผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ อาทิ บันทึกสถิติการอ่าน สะสมเหรียญรางวัล ร่วมแคมเปญสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถแชร์กิจกรรมลงโซเชียลมีเดีย กระตุ้นให้นักอ่านเกิดความ “อยากอ่าน” และเพิ่มทัศนคติให้การอ่านเป็นเรื่องท้าทายและสนุกสนาน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยต่อเนื่องกว่า 60 ปีเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะช่วยพัฒนาคน พัฒนาชาติ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

Vision

เป็นพื้นที่ให้นักอ่านได้บันทึกสถิติและร่วมกิจกรรมการอ่าน
เป็นชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างนักอ่านกับนักอ่านและนักอ่านกับร้านหนังสือ
สร้างโอกาสผ่านการเข้าร่วมแคมเปญสร้างสรรค์

Mission

เป็นพื้นที่ให้นักอ่านได้บันทึกสถิติและร่วมกิจกรรมการอ่าน
เป็นชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างนักอ่านกับนักอ่านและนักอ่านกับร้านหนังสือ
สร้างโอกาสผ่านการเข้าร่วมแคมเปญสร้างสรรค์