แคมเปญ

แคมเปญ

ให้น้องอิ่มท้อง

มูลนิธิเพื่อเด็กผู้หิวโหย เก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่อง ในรอบห้าเดือน เด็ก 7,489 คนที่ได้รับประทานอาหารเช้า ใน 106 โรงเรียนและ 64 ชุมชนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 2.29 กก.และมีส่วนสูงเพิ่มเฉลี่ย 1.57 ซม.ต่อคน