อ่าน 20 นาที 20 วัน

เริ่มอ่านหนังสือวันนี้ เมื่ออ่านครบ 20 วัน วันละ 20 นาทีขึ้นไป เพื่อท้าทายและรับตราสัญลักษณ์ของผู้มุ้งมั่นให้กับตัวเองได้แล้ววันนี้