Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
books

ทุกเรื่องร้ายและความกังวลที่ผ่านเข้าควรเตือนสติตัวเองไว้ว่า “พึงรู้ไว้ว่าเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปดุจกัน”