Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
books

ผู้มีความทรหดมากกว่าจะมีแรงผลักดันที่แรงกล้ามากกว่าในการมุ่งทำเพื่อคนอื่น