พื้นฐานของการบริการคือตัวเองอยากกินอะไร ก็ควรให้ลูกค้าได้กินด้วย //เนื้อเรื่องเริ่มจะคลายปมแล้ว