อ่านจบแล้ว ให้ 6/10 งานเขียนเกาหลีไม่ใช่แนวจริงๆด้วย ?