ไม่ยุติธรรมเลยที่คนจะเป็นเจ้าของใครคนใด หรือเป็นเจ้าของสัตว์ตัวใด ดังนั้นสัตว์กับคนต่างก็รักกัน