เริ่มอ่านหนังสือ

เลือกจำนวนนาทีในอ่านหนังสือ

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุด เวลาอ่านควรจะเป็นอย่างน้อย 20 นาที